O nás

O NÁS

EU Poultry je odborníkom na vysokokvalitné kuracie mäso.

Naše vlastné výrobné a skladovacie priestory sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, prakticky v centre Európy (vzdialenosť od závodu do Bratislavy je 60 km, do maďarskej hranice – 50 km, do rakúskej – 70 km, do hranice s Českou republikou – 100 km).

V súčasnosti naša spoločnosť predáva formou veľkoobchodnéhopredajakuracie mäso do nasledovných krajín Strednej a Východnej Európy: Česká republika, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Rakúska republika, Bulharská republika, Chorvátska republika, Cyperská republika, Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Poľská republika, Slovinská republika, Rumunsko, Slovenská republika.

Kontrola bezpečnosti potravín vo všetkých fázach výrobného a logistického reťazca, vykonávaná našimi zamestnancami, ako aj najvyššie štandardy kvality výrobkov a služieb, zavedené v EU Poultry, umožňujú našim zákazníkom úspešne udržiavať vedúce pozície vo svojich trhových segmentoch

Naša vízia

Byť spoločne uznávaným lídrom v oblasti spracovania, predaja a distribúcie mäsa na medzinárodných trhoch na základe vzájomne prospešného záujmu pre nás, našich partnerov a našich zákazníkov, s jasnou predstavou o strategickom vývoji spoločnosti.

Snažíme sa zvýšiť hodnotu našich produktov a služieb vo všetkých oblastiach prostredníctvom neustáleho zlepšovania a inovácií, pričom zostávame konkurencieschopnými. Jednou z priorít našej spoločnosti je expanzia na zahraničné trhy, najmä v Európe.

Naše ciele

Naším cieľom je poskytnúť našim investorom zisk a vytvoriť podmienky pre dynamický rast a rozvoj zamestnancov, obchodných partnerov a spoločnosti v krajinách, v ktorých pôsobíme.
Vo všetkom, čo robíme, sa riadime týmito štyrmi princípmi:
• Personál – vytvoriť motivačné podmienky, aby sa zamestnanec usiloval o dokonalosť, rozvíjal svoje zručnosti a zvyšoval svoj zisk proporcionálne k rastu spoločnosti;
• Produkt – zabezpečiť nepretržitý prístup k vysoko kvalitným výrobkom počas celého roka v celej EÚ;
• Partneri – udržiavať trvalý a dôveryhodný obchodný vzťah založený na otvorenej, jasnej a prospešnej spolupráci.
• Zisk – vynásobiť dlhodobé aktíva spoločnosti a zaručiť stabilné dividendy jej akcionárom.

 

 Naše hodnoty a filozofia

Vodcovstvo – nič nie je nemožné. Všetko závisí od nás, len sme zodpovední za úspech. Pri budovaní a rozvíjaní podnikania vychádzame z možností, nie z obmedzení.

Zodpovednosť – neustále zlepšovanie všetkých oblastí: sociálnej, ekonomickej, ekologickej – pre lepší zajtrajšok.

Zamestnanci – odhodlanosť spoločnosti srdcom a mysľou s plným nasadením.

Vývoj – neustále sa snažíme zlepšiť vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Rozvíjame vzťahy s klientmi na dosiahnutie lepších výsledkov.

Cieľ – nepracujeme pre samotný proces, ale na dosiahnutie konkrétnych cieľov zameraných na rozvoj našej spoločnosti a podnikania našich klientov. Cieľ určuje výsledok.

Firemná kultúra

Firemná kultúra obsahuje určité hodnoty, programy a tradície, ktoré podporujeme a znásobujeme.

Naši zamestnanci majú istotu budúcnosti vďaka veľkým možnostiam rozvoja. Je to každý zamestnanec, ktorý je zdrojom inovácií a globálnych zmien.

Preto poskytuje spoločnosť maximálnu slobodu pri vývoji a realizácii nových myšlienok a projektov. Zamestnanci sú vždy pripravení prevziať zodpovednosť za rozhodovanie.

Meet our management

Dmytro Gotsaliuk

Dmytro Gotsaliuk

Chief Commercial Officer

+421 918 617 409
d.gotsaliuk@poultryeu.eu

Yaroslav Pukach

Yaroslav Pukach

Chief Operating Officer

+421 915 267 270
y.pukach@poultryeu.eu

Daria Khyzhuk

Daria Khyzhuk

Chief Financial Officer

+421 908 735 723
d.khyzhuk@poultryeu.eu

Viktoriya Domnitska

Viktoriya Domnitska

Head of Legal Department

+421 918 617 077
v.domnitska@poultryeu.eu

Soňa Starinská

Soňa Starinská

Head of Quality Control Department

+421 944 394 308
s.starinska@poultryeu.eu

Otto Stefanovic

Otto Stefanovic

Chief Technologist

+421 904 802 638
o.stefanovic@poultryeu.eu

Andreas Bencze

Andreas Bencze

Purchasing department

+421 905 320 306
a.bencze@poultryeu.eu

Veronika Ivancsova

Veronika Ivancsova

Logistic Department

v.ivancsova@poultryeu.eu