Hlavná Kontaktujte nás
Sídlo
EU Poultry s.r.o.
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 142749/B
Výrobný závod
EU Poultry s.r.o.
Ul. 1088 Hlavná
Horné Saliby,
Slovensko, 925 03
Pon-Pia 8:00-16:30
+421 944 394 308 Administratívne oddelenie
+421 918 114 190 Obchodné oddelenie
IČO: 50 634 721
DIČ: 2120419477
IČ DPH :SK 2120419477