Hlavná Kontaktujte nás
Sídlo
EU Poultry s.r.o.
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 142749/B
Výrobný závod
EU Poultry s.r.o.
1088 Hlavná st.,
Horné Saliby,
Slovensko, 925 03
+421 944 394 308 administratívne oddelenie
+421 918 114 190 obchodné oddelenie
+421 908 382 355 oddelenie ľudských zdrojov
+421 907 617 713 Ústredná recepcia
+421 918 617 409 Marketingové oddelenie
IČO: 50 634 721
DIČ: 2120419477
IČ DPH :SK 2120419477