Hlavná Otázka a Odpoveď
Odkiaľ spoločnosť EU Poultry dováža svoje mäso?

Spoločnosť EU Poultry je slovenská firma, ktorá dodáva kvalitné potraviny po celej Európe, vrátane malého množstva dodávok na vnútornom trhu. Má dlhoročné partnerstvo so spoločnosťou MHP, jedným z najväčších lídrov v poľnohospodárskej produkcii na svete, ktorá jej dodáva hydinu z Ukrajiny na spracovanie a predaj. Vďaka tomuto spoločnému podniku vznikol veľmi úspešný biznis a bolo vytvorených 200 pracovných miest v Trnavskom kraji.

Je mäso dovezené EU Poultry podriadené rovnakým kontrolám ako miestni výrobcovia na Slovensku?

Pracujeme podľa najvyšších možných štandardov, aby sme zabezpečili najlepšiu kvalitu našich produktov a umožnili prísne kontroly. V rámci svojej dohody o obchode Ukrajina zharmonizovala a zosúladila svoje normy s EÚ. Všetok dovoz sa do EÚ realizuje od certifikovaného vývozcu, takže podlieha pravidelného monitorovaniu zo strany DG SANTE (Generálne riaditeľstvo pre ochranu zdravia a bezpečnosť potravín), ktoré dohliada na potravinové normy v celej Európe. Dodávame produkty len od výrobcov, ktorí pracujú podľa najvyšších medzinárodných noriem na ochranu zvierat a zaviazali sa dodržiavať päť slobôd zvierat, čim zabezpečujú, aby naša hydina nežila v tiesni a nepohode.

Je mäso dovezené EU Poultry určene pre slovenských spotrebiteľov?

Drvivá väčšina hydiny spracúvanej v našom závode je určená na vývoz do ostatných krajín Európskej únie, kým len 25 % sa predáva na Slovensku. V súčasnosti sa Slovensko spolieha na dovozenú hydinu, aby vedelo splniť domáci dopyt spotrebiteľov.

Je mäso dovezené z iných krajín mimo Slovenska rovnako čerstvé ako miestne produkty?

Všetky naše produkty sú vysokej kvality a sú v súlade s normami EÚ. Keď hovoríme o dovoze hydiny na Slovensko, naša hydina sa dostane na trh iba dva dni po porážke. Ďalší proces balenia umožňuje predĺžiť dobu trvanlivosti našich výrobkov do 12 dní vďaka technológii balenia MAP. Táto doba trvanlivosti zaručuje, že spotrebitelia sa môžu s dôverou spoľahnúť na naše kvalitné produkty.

Môžu spotrebitelia mať istotu, že vedia pôvod mäsa, ktorý nakupujú?
Sme pyšní na kvalitu našich kvalitných produktov a produkcia našej hydiny je celkom transparentná. Vítame prísne smernice EÚ, ktoré zabezpečia, že na všetkých hydinových výrobkoch bude označovaná krajina pôvodu, vrátane krajiny chovu zvierat, aby sa spotrebitelia mohli s dôverou spoľahnúť na naše kvalitné produkty.
 
Spĺňa EU Poultry pravidlá Európskej únie týkajúce sa dovozu hydiny?

Ako to potvrdila Európska komisia, je to v súlade s Dohodou o voľnom obchode (DCFTA) medzi Ukrajinou a EÚ, ktorou sa otvárajú veľké trhy na oboch stranách. Sme otvorení voči akýmkoľvek pokusom o posilnenie tejto dohody a poskytnutie istoty výrobcom.