PoultryeuProduktyHlbokomrazené kuracie prsia kalibrované

Hlbokomrazené kuracie prsia kalibrované

Kľúčové spotrebiteľské názory:
Vyšší príjem bielkovín pomáha udržiavať minerálnu hustotu kostí

Druh primárneho obalu

  • Voľné ložené
  • Balenie

Packaging sheet

Primárny balík Čistá
hmotnosť, kg
Balenia 
v kartóne
Hmotnosť
kartónu, kg
Rozmer
kartónu, mm
Hmotnosť
palety
Hrubá hmotnosť
palety, kg
Životnosť v
regáloch, dni
Podmienky 
skladovania,°C
BULK 10,00 1 10 567x382x114  560 617 730 -18
PACK 2,5 4 10 567x382x114 560 615 730 -18
PACK 5 2 10 567x382x114 560 614 730 -18