PoultryeuProduktyKrídla BBQ

Krídla BBQ

Kľúčové spotrebiteľské názory:
Spotrebitelia v dnešnej dobe stále hľadajú nové chuťové zážitky. 46 % spotrebiteľov neurobí kompromisy v oblasti chuti, aj keby bol dostupný lacnejší produkt.

Druh primárneho obalu

  • Balenie

Baliaca fólia

Primárny balík Čistá
hmotnosť, kg
Balenia 
v kartóne
Hmotnosť
kartónu, kg
Rozmer
kartónu, mm
Hmotnosť
palety
Hrubá hmotnosť
palety, kg
Životnosť v
regáloch, dni
Podmienky 
skladovania,°C
PACK 2,5 2 5 382x272x100 640 733 547 -18