Hlavná Správy Nová Výzva na predkladanie ponúk

Nová Výzva na predkladanie ponúk

14.12.2021
Nová Výzva na predkladanie ponúk
VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
 
Názov prieskumu trhu:
 
 
 
Názov projektu: Inteligentné inovácie v spoločnosti EU Poultry s.r.o.
 
Miesto realizácie projektu: Trnava Region
 
Výzva - kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
 
Lehota na predkladanie ponuky: do 22.12.2021