Hlavná Správy Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

11.11.2021
Výzva na predkladanie ponúk
VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

Názov prieskumu trhu:

Linka na výrobu hydinových mäsových polotovarov - Linka 1

Linka na výrobu hydinových mäsových polotovarov - Linka 2

Názov projektu: Inteligentné inovácie v spoločnosti EU Poultry s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj

Výzva - kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Lehota na predkladanie ponuky: do 25.11.2021
 
 
Aktualizácia
 
Zrušenie verejného obstarávania
 
Verejné obstarávanie vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktoré bolo vyhlásené dňa 11.11.2021 s lehotou na predkladanie ponúk stanovenou do 25.11.2021 do 13:00 hod. sa týmto v plnom rozsahu ruší.
 
Odôvodnenie zrušenia
 
Žiadna z doručených ponúk nesplnila požiadavky na predmet zákazky.